ZEIN DA ZUZENA?

  • BIDASOA:
    • Bidasoko ura garbia dago.
  • DANTXARINEA:
    • Dantxarineko dendak handiak dira.
  • IRUÑEA
    • Iruñeko karriketan jende aunitz dabil.

“ZIGATAR” ALA “ZIGAR”?/ “ELGORRIAGAR” ALA “ELGORRIAGATAR”?

LEKU IZENA BOKALEZ AMAITUA BALDIN BADA:

A(leku – izena silabakarra edo bi silabakoa bada) -tar= zigatar/beratar.

A(leku-izenak bi silaba baino gehiago baldin baditu)-ar= elgorriagatar, iruritar, zubietar, ezkurrar, lesakar…

I,O,U -ar= oronoz-mugairiar, oieregiar, aranoar, igantziar, elizondoar, erratzuar…

LEKU-IZENA KONTSONANTER AMAITUA BALDIN BADA:

L,M,N -dar= iturendar, gartzaindar, eratsundar, arizkundar, beintza-labaiendar…

F,G,J,P,Q,R,S,X,Z -tar= almandoztar, aniztar, oiztar, arraioztar, etxalartar, urroztar, lekaroztar, saldiastar…